EN
選堂書目
類別
編撰:詩詞學
 
刊名
年份
出版社
4
景宋乾道高郵軍學本 淮海居士長短句
1965
香港:龍門書店
7
全清詞鈔
1975
香港:中華書局香港分局
12
李衛公望江南.詞學秘笈之一
1990
臺北:新文豐出版公司
24
全明詞 (六冊)
2004
北京:中華書局